Præstation- Job- Eksamensangst, præstationsangst,

Præstation- Job- Eksamensangst

Præstation- Job- Eksamensangst

Fugtige hænder, et hjerte der buldre derud af, og en skælven i stemmen, kender de fleste af os nok til, hvis vi skal præstere noget som vi måske i forvejen er lidt nervøse over for. Nervøsitet er en ganske naturlig reaktion for mange, når vi oplever, at andre skal vurdere vores færdigheder. Der er dog nogle eksempler på at det i visse situationer kan være mere udpræget end andre, for eksempel når vi skal til en eksamen, en jobsamtale, eller hvis vi skal fremlægge noget for kollegaer eller i klassen. I disse situationer vil de fleste af os blive nervøse, fordi vi skal præstere og vi ønsker at gøre vores ypperste.

Men nogle gange er vi så nervøse for denne præstation, at størstedelen af vores mentale overskud, i forbindelse med præstationen bruges på massive bekymringer og frygt, er så er der ikke længere tale om nervøsitet, men om en egentlig præstationsangst.

Forholdet mellem nervøsitet og præstationsangst er lidt glidende ifølge psykolog Barbara Hoff Esbjørn, der har speciale i angsttilstande hos børn og unge, men det er ikke kun dem der har det sådanne naturligvis.

Definition af præstationsangst:

💜 Præstationsangst kan karakteriseres som frygten for at begå en egentlig fejl under selve præstationen. Denne angst/frygt kan vise sig i forbindelse med alle former for præstationer, f.eks. på arbejdet, til jobsamtaler, eksamen, sport, og kendetegnet er at du typisk bruger en masse energi, på at være bange for, hvad andre tænker føler mener om dig, og at du er meget bange for at begå fejl i situationen. Nogle vil opleve at de bekymrer sig om, hvilke konsekvenser det kan få, hvis man ikke præsterer godt nok, og hvad det vil få af betydning, hvis du ikke lige får de karakterer du skal have for at komme videre, at du ikke får jobbet, at du bliver til grin i klassen mm.. Med andre ord er der mange med præstationsangst der spekulerer meget over, hvad og hvilke konsekvenser det vil få, hvis du præsterer dårligt.

  • PræstationsAngst

Præstationsangst er ikke en diagnose i sig selv, og præstationsangst er egentligt også misvisende, for hvis du kun er bange når du skal præstere, så har man i lægevidenskaben ikke en angstlidelse. Det har du først hvis du ud over dine bekymringer i forhold til præstationer, også er overdreven bekymret i forbindelse med andre områder af livet, og at det påvirker din hverdag meget negativt, her kan der være tale om en generaliseret angst, som er en angst diagnose.

Der er ikke 100% tal på, hvor mange der egentlig lider af præstationsangst, da præstationsangst som nævnt ikke er en selvstændig diagnose. Men man ved, at 23% af de 26 årige opfylder kriterierne for en angstdiagnose. På verdensplan lider 6,5 % børn og unge af forskellige former for angst.

💜 Angst anses for at være en af de hyppigst forekommende udfordringer blandt børn og unge. I Danmark ser vi dog heldigvis en positiv udvikling i forhold til at hjælpe børn og unge med angst, fordi psykologer, politikere, forældre osv. er blevet mere opmærksomme på problematikken. Det at lærer forældre og dem vi har omkring os, har mere fokus på præstationsangsten vil også gøre det nemmere og ikke så tabu belagt at få hjælp med præstationsangsten.

Årsagerne til præstationsangst kan være flere ting.

Præstationsangst handler for nogen om hvordan du oplever din del af verden, og hvordan du handler ud fra egne overbevisninger- erfaringer om, hvordan verden er sat sammen på. Hvis du oplever verden som et farligt sted at være, hvor alt nemt kan gå galt, har du en større tendens til bekymre dig om tingene.

💜 Nogen vil opleve at de efterhånden som tiden går, og de kommer tættere og tættere på målet, fokusere mere og mere på det der kan gå galt, men det er som en negativ spiral der springer lige tilbage i hovedet på dig, forværrer præstationsangsten, det får nogen til helt at undgå situationer, hvor man skal præstere, men også dette kan være med til at gøre tingene værre.

💜 Det formodes bl.a. at afhænge af hvordan forældre, venner, kollegaer, lærere, og det miljø færdes i, takler lignende situationer, der igen giver udslaget i hvordan man takler det at skulle præstere. Vi påvirkes med andre ord af hinanden, og derfor betyder det også meget, hvordan vi hører andre italesætte præstationer. Det kan være en med andre ord være en årsag til præstationsangst, hvis dem vi omringer os med fokuserer meget på, at man skal gøre sit bedste og blive til noget stort her i livet. Det samme gør sig gældende hvis ens forældre taler meget om hvad der kan gå galt, hvordan det skal gå, hvis man ikke får gode karakterer, og om hvilke udfordringer der kan være ved ikke at komme ind på et studie eller få et job efter studiet

Men hvordan kan sten og krystaller så hjælpe?

For det første, som vi så ovenover er vi nød til at forstå, at vi påvirkes af alt vi omgiver os med, dette er pga. svingninger, og at alt kan bevæge sig i kraft af svingninger – energi! Alle energier/bevægelser, vil bringe de samme bevægelser frem i vores legeme!

Det vil igen sige at da sten og krystaller indeholder og udstråler forskellige svingninger, vil disse påvirke os i forskellige grader og i forskellige retninger, og påvirke forskellige dele af kroppen/følelserne/hjernen m.m., med andre ord sætter de gang i de samme svingninger i vores krop, som de selv indeholder.

Det vil igen sige, at når vi har krystaller og sten på os, der indeholder svingninger-energier, vil energierne stenene påvirke/fremkalde de samme svingninger i tanker, følelser, ja, endda helt ned på DNA-niveau. Nu da dette er på plads kan vi gå videre til de valg vi ville have taget hvis/når vi selv står i situationen

Citrin
Citrin er altid mit første valg når vi snakker præstations-angst, fordi det er en munter sten, med en opløftende energi, der vil hjælpe dig med at kunne se tingene lidt for oven, Citrin kaldes også for Succes sten & eksamens stenen. Citrinen giver os den selvtillid samt positive energi der skal til, for at fjerne frygten af at blive bedømt af andre, samtidig med at Citrin er en glædessten, som vil hjælpe med til at opløfte depression, vrede og irrationel humørsvingninger, selvdestruktive tendenser, traumer og sorg.

Lapis Lazuli
Lapis Lazuli er mit andet forslag, da denne sten arbejder med alt der har med kommunikation og tillid at gøre. Den vil hjælpe dig med at genkende dine sande værdier, samt dine talenter, og give dig mulighed for at dele dem med andre – uden at være for anmassende lige det man skal bruge når man skal præsterer i skolen, jobbet eller andre steder.

Grøn flourit
Grøn flourit er gode til børn da det er en krystal, der fremmer fred/ro ved at lade dem vide, hvem de er, og hvad de kan gøre. Det er et perfekt valg at bruge i skolen sammen med de ovenstående, da den hjælper med at skabe fokus og mildne frygt/angst.

Blonde agat
Blonde agat er rigtig god til de der ønsker at undgå at blive overvældet af mennesker eller situationer hvor du skal

Vi har altid omkring 600 sten og krystaller på shoppen. Find dem her.

Vi gør yderligere opmærksom på, at sten og krystaller ikke er er medicin, og derfor ikke kan diagnosticere, behandle eller kurere sygdomme.

Af juridiske hensyn oplyses, at sten og krystaller ikke har en videnskabeligt medicinal godkendelse

Dette blogindlæg er skrevet med det formål at informere og oplyse. De er på ingen måde ment som en erstatning for samarbejdet med læger og medicinske eller farmaceutiske myndigheder, nærmere tværtimod.

 

Indkøbskurv