Clairvoyance har du brug for hvis du ikke ved om du er på rette vej i livet?
Føler dig lidt fortabt eller blot forvirret over tilværelsens store og små spørgsmål?
Det kan også være spørgsmål om dig i forhold til familie, kærligheden til sig selv eller andre, helbred og psyke.

Clairvoyance vil vise dig hvilke veje du kan gå

Så kan en clairvoyance hjælpe dig, både med at finde svarene og med at stille de rigtige spørgsmål.

Ordet clairvoyance er fransk og betyder direkte oversat “klarsyn”.
Det er en ekstra sensorisk evne, som alle kan lære, men som alle ikke kan udvikle i samme grad. Clairvoyanter er ofte født med denne evne.

Clairvoyance er evnen til at føle, fornemme, mærke, se og høre budskaber, der ligger uden for vores normale sanser. Det er også en evne, der rækker på tværs af tid og sted.

Hvilke evner bruger den clairvoyante så?
Psykiske evner findes der mange af, og den clairvoyante benytter sig typisk af en eller flere af dem under clairvoyancen. De mest almindelige, som jeg bruger, er:
Klarfølelse: evnen til at sanse og fornemme et andet menneskes følelser, tanker og personlighed.
Klarhørelse: evnen til at høre beskeder – direkte eller indirekte.
Klarsyn: evnen til at se billeder og hændelser – direkte eller indirekte.
Men der findes også:
Klarlugt / klarsmag: Som ordene står, betyder klarlugt, at man lugter noget uden at bruge den reelle fysiske lugtesans og klarsmag, at man kan smage noget uden at bruge den fysiske smagssans. Disse to sanser er ikke helt så almindelige som klarsyn og klarhørelse.
Hvad kan en clairvoyance hjælpe mig med?
Alle udfordringer og problemstillinger, du står overfor, kan tages op.
Det kunne f.eks. være:
• Job
• Familie
• Kærligheden (både til dig selv og andre)
• Helbred
• Psyke
Sådan foregår en clairvoyance
Når jeg udfører clairvoyance, starter jeg altid med at oprette kontakten til den åndelige verden og stille ind på dine og mine guider samt vejledere. De begynder herefter at fortælle om dig, det være sig om fortid, nutid og fremtiden, som vil gøre at du bliver klogere på dig selv og din plads i tilværelsen.
Som clairvoyant er mit udgangspunkt altid at starte med dit liv, som det ser ud lige nu og her.
De informationer, jeg får, vil hjælpe dig til at skabe overblik over din tilværelse, så du kan komme videre, om det er i forhold til familie, kærlighed til sig selv og andre, helbred og psyke. Eller måske blot til at løse en konkret situation, der nager dig for tiden.
Jeg ser også på, hvilke muligheder, du har lige foran dig, og hvilken udvikling, det kan åbne op for fremadrettet.
Du vil altid have mulighed for at spørge mere ind til konkrete detaljer undervejs i clairvoyancen.
Pris 1500 kr. for op til 60 minutters clairvoyance her i klinikken.
Hvis du hellere vil sidde på kontoret eller der hjemme har vi også Telefon clairvoyance på 30 & 60 min.
Jeg sender lydfil af interviewet via mail, hvis det ønskes.
Hvis du vil købe en clairvoyance session på afbetaling kan det gøres her Clairvoyance på afbetaling