Thomas Baggrund som healer & Clairvoyant

Min baggrund som healer og Clairvoyant.

Thomas K. Ejsing

Har været interesseret i den alternative verden siden barndommen.
Og er født med healende og clairvoyant evner, og er intuitiv healer.

I Marts 2015 startede jeg på Clairvoyancevejleder Skolen.

I skolen:
Har jeg gennemgået 400 timetimer 60 testklienter og 17 klienter for VirksomhedsClairvoyance / Erhvervsclairvoyance var mit speciale.

Uddannelsen er opdelt i to moduler:
Modul 1 indeholdt:
Kontakt til den åndelige verden (herunder meditation)
Sproget i den åndelige verden
Symboler
Clairvoyance discipliner
Selvudviklingsclairvoyance
Fremtidsclairvoyance
Telefonclairvoyance
Psykometri
Redskabsclairvoyance (læse i sand, krystalkugle m.m)
Karmasitting
Redskabs-clairvoyance (læse i sand, krystalkugle m.m)
Karmasitting
Kontakt til afdøde
Platformsclairvoyance
Remote viewing
Teori
Menneskets opbygning
Den åndelige verden
Reinkarnation
Karma
Loven om affinitet
De universelle principper
Selvudvikling
Meditation
Diverse øvelser
Supervision til egne processer – bl.a. via clairvoyante beskeder fra underviserne
Clairvoyante beskeder til og fra medstuderende
Formidling
Psykologi
Kommunikation
Redskaber til at kunne rumme klienten
Træning i klientprocessen
Etik
Tavshedspligt
Love og regler
Etiske dilemmaer

Modul 2
Kontakt til den åndelige verden (herunder meditation)
Den åndelige verdens sprog
Symboler
Clairvoyance discipliner
Fortsat træning af:
Selvudviklingsclairvoyance
Fremtidsclairvoyance
Telefonclairvoyance
Platformsdemonstration – clairvoyance
Karmasitting
Kontakt til afdøde
Remote viewing
Træning af:
Husrensning og spøgelsesforløsning
Kanalisering
Trance
Teori

Vi går dybere i teorien om:
Menneskets opbygning
Den åndelige verden
Reinkarnation
Karma
Loven om affinitet
De universelle principper
Selvudvikling

Vi arbejder videre med:

Meditation
Diverse øvelser
Supervision til egne processer – bl.a. via clairvoyante beskeder fra underviserne
Clairvoyante beskeder til og fra medstuderende
Formidling
Psykologi
Kommunikation
Redskaber til at kunne rumme klienten
Træning i klientprocessen
Etik
Tavshedspligt
Etiske dilemmaer
Klient træning

Foruden den megen træning, der ligger i selve uddannelsen, har jeg hjemme hos mig selv, haft sittings for at oparbejde en rutine og sikkerhed. I løbet af de 1½ år, uddannelsen varer, har jeg haft 60 klienter clairvoyant til vejledning og 17 klienter til virksomhedsclairvoyance.

Speciale

Det sidste halve år af uddannelsen lavede jeg mit speciale ud fra de discipliner, der er blevet undervist i. Og har haft løbende supervision med læren.

 

Eksamen:

Er er gennemgået med 10 i den teoretisk, skriftlige prøve, samt 4 i specialet, 0 mundtligt.

For mig er det en stor berigelse at få lov til at arbejde med en forståelse af, hvordan krop, sind og ånd hænger sammen i en helhed.

Og hjælpe dig!

Du kan booke tid til Healing, Clairvoyance, Virksomhedsclairvoyance, Husrensning, Telefon clairvoyance-healing

Krystal & HealerHuset

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *