Beskrivelse

Fremmer den spirituelle kontakt. Hjælper til klarlæggelse af mål. God til at tiltrække tingene i den rigtige rækkefølge. Skærper de analytiske og rationelle evner. Sammenføjer intellektuelle tanker med intuitive, og psykisk viden. Skærper de mentale sanser.